WTO của Trung Quốc và tôm nước ấm, kim cương đã thấy lưỡi trường hợp báo cáo và rằng Hoa kỳ hành vi vi phạm

Zhong guangwang Bắc Kinh, 24 tháng 7 (Tân Hoa Xã Fei Lei), theo tiếng nói của các báo cáo tin tức Trung tâm tổng, tranh chấp cơ chế giải quyết của tổ chức thương mại thế giới chính thức được thông qua tại Geneva 23 Trung Quốc ấm nước tôm, kim cương đã thấy lưỡi trường hợp báo cáo của nhóm chuyên gia xác định Hoa Kỳ về hành vi vi phạm trong việc điều tra chống bán phá giá.