Kim cương Mỹ thấy lưỡi cho hoàng hôn xem xét chống bán phá giá đối với giải thưởng thiệt hại ngành công nghiệp Trung Quốc

Thông báo của Ủy ban Hoa Kỳ quốc tế thương mại, có nguồn gốc từ kim cương của Trung Quốc đã thấy lưỡi cho ngành công nghiệp khẳng định thiệt hại xem hoàng hôn cuối cùng antidumping, phán quyết rằng nếu chống bán phá giá các biện pháp trong một khoảng thời gian hợp lý, dự đoán được, trong kết nối với các sản phẩm vật liệu Hoa Kỳ gây ra thương tích cho các ngành công nghiệp trong nước sẽ tiếp tục để hoặc xảy ra lần nữa. Quyết định, 5 thành viên của các diễn viên phiếu.

Theo phán quyết của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có nguồn gốc ở Trung Quốc sẽ tiếp tục levy chống bán phá giá nhiệm vụ của lưỡi cưa kim cương.