Đơn giản Diamond lưỡi cưa kim loại máy cắt đầu phương pháp

Hiện nay, của kim cương cưa lưỡi cắt kim loại công cụ sản xuất ở nước ngoài bằng cách sử dụng luyện bột kim loại hình thành công nghệ. Quá trình này có một số yếu tố bất lợi khía cạnh: 1, và quá trình sản xuất Dao đầu bởi với yêu cầu kim cương đã cao cấp; 2, và bột luyện kim phương pháp đàn áp dao đầu trên lốp cơ thể các công thức của thiết kế và quá trình yêu cầu chặt chẽ hơn, hoặc kim cương ra hiện tượng sẽ rất chung chung, để gây ra tuyệt vời của chất thải; 3, và quá trình sản xuất phương pháp luyện kim bột sẽ làm cho có hiệu lực chấn thương nóng kim cương sản xuất kim cương ban đầu của hiệu suất, và tiếp tục có hiệu lực thấy viên hiệu suất cắt.