Kim cương lưỡi cưa "kết hợp"

Với một "50MN2V đặc biệt thép sawblade" cấp bằng sáng chế công nghệ bắt đầu, sau hơn 20 năm phát triển không ngừng, đã trở thành lớn nhất của Châu á và hầu hết đặc điểm kỹ thuật, giá tốt nhất, mạnh mẽ nghiên cứu và phát triển sức mạnh của kim cương tròn sawblade khuôn khổ, lưỡi cưa kim cương, kim cương mài cơ sở bánh xe, cacbua tròn sawblade chuyên ngành, doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, đây là các cơn lốc xoáy đen thấy ngành công nghiệp công ty TNHH khám phá bí mật của cô đứng trong ngành công nghiệp , ngoài việc liên tục đổi mới công nghệ, quan trọng hơn là sử dụng bảo vệ quyền tài sản trí tuệ của kết quả nghiên cứu, quyền sở hữu vào sản xuất.