Sự chú ý PV ngành công nghiệp, sáng tạo kim cương

Sự chú ý PV ngành công nghiệp, sáng tạo kim cương

Nhiên liệu hóa thạch truyền thống kiệt sức và xấu đi vấn đề môi trường buộc trên thế giới để phát triển năng lượng màu xanh lá cây và tái tạo. Tài nguyên năng lượng mặt trời tùy chọn vô tận sẽ là sự phát triển của năng lượng mới và chỉ đạo. Silic tinh thể vẫn là những dòng chính của tế bào quang điện năng lượng mặt trời, bao gồm các công cụ kim cương, dây kim cương thấy máy cung cấp một không gian rất lớn cho sự phát triển......